Zapewnienie bezpieczeństwa transakcji i umów

Dokonanie sprawdzenia w KRDN przed zawarciem umowy lub dokonaniem transakcji pozwoli Ci uniknąć ryzyka nawiązania współpracy z podmiotem budzącym wątpliwości co do swojej wiarygodności i wypłacalności.

W realiach gospodarczych powszechne są sytuacje gdzie osoby niewypłacalne oraz takie, wobec których orzeczono zakaz prowadzenia działalności gospodarczej, występują w charakterze wspólników czy członków zarządu spółek prawa handlowego.

W KRDN możesz sprawdzić na przykład:

  • wiarygodność prezesa i członków zarządu spółki prawa handlowego;
  • wspólników i prokurentów spółek wpisanych do KRS;
  • członków rady nadzorczej w spółce akcyjnej;
  • likwidatorów, członków stowarzyszeń, spółdzielni i innych osób wpisanych do KRS;

Informacje dotyczące osób związanych z określonym podmiotem gospodarczym uzyskane z KRDN pozwalają na świadome działanie, właściwe zabezpieczenie realizacji umowy i uniknięcie ryzyka strat finansowych.

Dokonując sprawdzenia w KRDN przed zawarciem umowy nie tylko ograniczasz ryzyko, iż Twój kontrahent nie wywiąże się z umowy lecz także jako aktywny uczestnik obrotu gospodarczego możesz przyczynić się do eliminowania nieuczciwych osób i firm oraz przeciwdziałać patologiom gospodarczym.