Wezwanie do zapłaty z rygorem wpisu

Jeżeli uzyskałeś tytuł wykonawczy przeciwko dłużnikowi masz prawo wezwać go do zapłaty Twojej należności pod rygorem złożenia wniosku o wyjawienie majątku i wpisania go do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.

Wezwanie należy nadać listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru a dłużnik ma 14 dni od daty doręczenia wezwania na uregulowanie należności

Do pobrania wzór wezwania: format doc format pdf