Powiadomienie dłużnika o wpisie

Jeżeli podjąłeś działania mające na celu wpisanie dłużnika do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych lub Twój dłużnik został już wpisany, możesz przesłać do niego powiadomienie o upublicznieniu tego faktu w serwisie internetowym KRDN.

Jeżeli dłużnik uzyska informację o upublicznieniu jego danych w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych może być skłonny do podjęcia działań zmierzających do spłaty zobowiązania i usunięcia wpisu.

Do pobrania wzór powiadomienia: format pdf