Odzyskiwanie należności

W związku z nowelizacją kodeksu postępowania cywilnego dokonaną ustawą z dn. 19.08.2011 r., obowiązującą od dn. 03.05.2012 r. Rejestr Dłużników Niewypłacalnych stał się doskonałym narzędziem do skutecznego dochodzenia swoich roszczeń.

Procedura dopisania do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych osoby lub firmy, która nie reguluje swoich zobowiązań jest obecnie prosta i funkcjonalna.

Natomiast dłużnik aby uniknąć wpisu musi uregulować całe swoje zobowiązanie. W przeciwnym razie wpis spowoduje nie tylko całkowite wyeliminowanie go z obrotu gospodarczego, ale również komplikuje jego relacje osobiste i utrudnia zawieranie nawet najprostszych umów i transakcji. W praktyce na skutek upublicznienia i napiętnowania dłużnika wpis doprowadza do jego całkowitego wykluczenia społecznego.

Dłużnik zostaje wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych na okres 10 lat, a  wcześniejsze usunięcie wpisu z rejestru wymaga od dłużnika nie tylko spłaty całego zobowiązania, ale także przejścia skomplikowanej i kosztownej procedury sądowej.

Jeżeli uzyskałeś tytuł wykonawczy przeciwko dłużnikowi, a twoja należność nie została uregulowana możesz wystosować wezwanie do zapłaty w trybie art. 913 k.p.c. pod rygorem złożenia wniosku o wyjawienie majątku i co za tym idzie wpisania zobowiązanego podmiotu do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.

Do pobrania wzór wezwania: format doc format pdf

Jeżeli osoba, wobec której posiadasz wierzytelność zaciągnęła zobowiązanie będąc już dłużnikiem wpisanym do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, wiedza o tym fakcie pozwoli Ci na zastosowanie skutecznych instrumentów prawnych zmierzających do odzyskania należności. W takiej sytuacji zapoznaj się z informacjami zawartymi w sekcji Zastosowania prawne i procesowe.