Sprawdź podmiot w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych

Sprawdź osobę
Sprawdź firmę

KRDN zapewnia każdemu szybki i nieograniczony dostęp do informacji o osobach i firmach wpisanych do sądowego Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.
Rejestr ten powstał na mocy ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym celem zapewnienia bezpieczeństwa i pewności obrotu gospodarczego.
Rejestr Dłużników Niewypłacalnych umożliwia natychmiastową weryfikację wiarygodności osób w relacjach prywatnych i gospodarczych, a także jest doskonałym narzędziem służącym do skutecznego dochodzenia roszczeń.

dowiedz się więcej

Liczba wpisów

9
6
7
7
7
1

w Rejestrze Dłużników
Niewypłacalnych

Zastosowania rejestru

Poszukiwanie majątku dłużnika